Telemach Pilitsidis

 

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa, dyplom w 1967r. w pracowni malarstwa prof. Jerzego Nowosielskiego. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem.
Prace w zbiorach galerii i w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Telemach Pilitsidis urodził się 7 stycznia 1941 roku w Kivotos – Grecja. W latach 1961-1967 studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując tytuł magistra sztuki, dyplom z malarstwa w pracowni profesora Jerzego Nowosielskiego. Artysta tworzy obrazy olejne, rysunki, grafiki, pisze poezje – wydał trzy tomiki wierszy: „Ukrzyżowanie według Telemacha” (1992 r.), „Powrót do Itaki” (1997 r.), „Aliki” (2005 r.) oraz powieść autobiograficzną „Bezsenne Oko”, która jest poetycką podróżą w kraj dzieciństwa. Jest niezwykle aktywny twórczo, brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych – 56 wystaw indywidualnych, ponad 300 wystaw zbiorowych. Jego prace znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych na całym świecie. Od wielu lat pracuje również jako wykładowca malarstwa i rysunku w szkołach plastycznych. Był również animatorem wielu przedsięwzięć związanych z działalnością głogowskiego środowiska artystycznego. Mówią o nim: artysta, poeta, pedagog, ale kim naprawdę jest, trudno ustalić. Człowiek Renesansu z sercem gołębia. Za jego wkład w rozwój Kultury i upowszechnianie Sztuki został nagrodzony najwyższymi honorami. Dwukrotnie tytułem Zasłużony dla Miasta Głogowa, Zasłużony dla Województwa Legnickiego, Złotą Odznaką Zasłużony dla Polskiej Kultury, Srebrnym Krzyżem Zasługi i wieloma innymi. Tych artystycznych było ponad czterdzieści m.in. medale, nagrody, listy pochwalne, wyróżnienia. Najważniejszą zostaje zawsze ta pierwsza: Brązowy Medal i Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w „Bielskiej Jesieni” (1971 r.) na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa.

Rok wstąpienia do Związku Polskich Artystów Plastyków : 1977